Theo kinh nghiệm thì khi còn sinh viên , việc xuất ra một bản vẽ có "chất" thì không phải ai cũng làm được, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tỉ lệ in ấn, chọn nét , ...
Đối với dân thiết kế thì đây là vấn đề sơ đẳng nhưng cũng không phải ai cũng chia sẻ vấn đề rất quan trọng này
Để xuất một bản vẽ trong cad có rất nhiều cách, hôm nay chỉ xin giới thiệu về mảng layout và tỉ lệ trong layout:
Đầu tiên , khi vẽ chúng ta cần xác định trước các vần đề về tỉ lệ , màu sắc , layer và vẽ trên một bản vẽ mẫu trên đó đã tạo tất cả các thuộc tính về text(Dùng lênh ST để kiểm tra) , thuộc tính về dimension...và các thuộc tính khác (đã tạo sẵn các tỉ lệ)
Khi vẽ , một nguyên tắc căn bản là luôn vẽ với tỉ lệ 1:1 (đừng bao giờ nghĩ đến lệnh scale khi muốn in nhiều tỉ lệ) sau đó chuyển qua layout để xử lý:
Khi qua layout , dùng lệnh MV để tạo khung nhìn, từ khung nhìn này chúng ta có thể Zoom các thành phần đã vẽ bên model, từ đó tạo tỉ lệ bằng lệnh : Z-enter sau đó 1/aaXP-enter trong đó aa là tỉ lệ mong muốn, sau đó dùng lệnh PS để thoát khỏi khung nhìn
Cứ như vậy chúng ta tạo các khung nhìn khác nhau với các tỉ lệ khác nhau trên cùng một khung bản vẽ (thường là khung A3)
Còn nếu chúng ta muốn in sao cho phân biệt nét đậm nét nhạt , cũng có rất nhiều cách nhưng cách phổ biến là dựa vào màu sắc(ví dụ mọi nét được vẽ màu vàng đều được chọn có độ dày là 0.5 trong khi những nét đỏ dày 0.15 , như vậy khi in ra hai nét này sẽ có đọ nét tương ứng)
Để làm như vậy chúng ta dùng lệnh in, sau đó chọn toàn bộ các nét về một màu đen và về một nét duy nhất , sau đó chọn các nét đậm nhạt tương ứng (một bản vẽ bình thường chỉ vẽ với vài màu sắc do đó lúc này chúng ta chọn các màu tương ứng :